Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Ockov kotlik 2018

Majáles MŠ 2018

Polovnici detom 2018

OZNAM - odchyt túlavých mačiek

Vážení občania,

Obecný úrad Šenkvice  oznamuje, že od pondelka, t.j. 28. mája 2018, budú na území obce,

na verejných priestranstvách, odborne vykonávané odchyty túlavých mačiek za účelom kastrácií, ktorými

chce obec predchádzať nadmernému množeniu zvierat. 

Ďakujeme Vám za súčinnosť.

Ockov kotlík

sobota, 9 jún, 2018

Obec Šenkvice, Kultúrne a informačné stredisko Šenkvice Vás srdečne pozývajú na tradičnú súťaž vo varení guláša OCKOV KOTLÍK dňa 9.6.2018 o 9:00 hod. na námestí G. Kolinoviča v Šenkviciach.

OZNAM - rozkopávka cesty, Chorvátska ul.

Vážení občania,

touto cestou by sme Vás chceli informovať o obmedzeniach v našej obci.

Na ulici  Chorvátska, v úseku od ulice Spojná po ulicu Kozare, prebieha realizácia výstavby splaškovej kanalizácie.

Pri zemných prácach bude čiastočne obmedzená doprava na ceste, pohyb chodcov po chodníku a taktiež dočasne obmedzený vjazd osobných vozidiel do domov. 

Doprava na ceste je riadená svetelnou signalizáciou.

Z vyššie uvedeného dôvodu nebude obsluhovaná autobusová zastávka v tomto úseku v oboch smeroch.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dané územie bude dočasným staveniskom a je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti.

Počas realizácie treba rátať so zvýšenou hlučnosťou pracovných strojov, prašnosťou, resp. blatom. 

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Poľovníci deťom

sobota, 2 jún, 2018

Poľovnícke združenie Dolina v Šenkviciach v spolupráci s KIS Šenkvice organizuje v rámci Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa deti Poľovníci deťom VI. ročník dňa 2.6.2018 /sobota/ od 11.00 hod. poľovnícka strelnica v Šenkviciach

Grantový program nadácie REVIA pre rok 2018

Máte dobrý nápad, myšlienky, ktoré by ste radi realizovali?

Grantový program Nadácie REVIA pre rok 2018 má uzávierku 1.grantového kola 9.3.2018.

Nové pravidlá a kritériá finančnej podpory a nové tlačivá nájdete na www.revia.sk/aktivity/grantový-program/

INFORMÁCIA

Občanov, ktorí plánujú kúpu pozemku v katastrálnom území Obce Šenkvice chceme informovať,

Lekáreň - Zmena otváracích hodín

Lekáreň Šenkvice oznamuje občanom zmenu otváracích hodín:

Pondelok až piatok   8,00 - 16,00 bez obedňajšej prestávky.

UPOZORNENIE

Žiadame občanov,

o zvýšenú pozornosť pri objednávaní si služieb podomového predajcu, ktorý v týchto dňoch chodí po domácnostiach a ponúka plastové okná alebo ich opravu.

Vo vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste boli opatrní.

 

Ďakujeme.