Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Farmarsky jarmok 2019

Darovanie krvi 2019

Zápis do škôlky

Výsledky za obec Šenkvice

VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

I. KOLO

Okrsok

 Zap. voličov

Vyd. obálok

Účasť voličov v %

 Odovzd.

obálok

 Odovzd. obálok v %

Platných hlasov všet. kandid.

 Platných hlasov všetkých kandid. v %

1

962

589

61,22

588

99,83

587

99,82

2

1039

616

59,28

616

100,00

616

100,00

3

1104

760

68,84

760

100,00

757

99,60

4

1007

576

57,19

576

100,00

570

98,95

Spolu

4112

2541

61,79

2540

99,96

2530

99,60

 

Volba prezidenta SR 1. kolo - graf

 

 

Zápis detí do Materskej školy Šenkvice

Zápis do škôlky

K školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 (štvrtok) v čase od 15:00 – 17:00hodv budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude bez dodávky elektriny ul. Družstevná a to následovne:

dňa 27.03.2019 od 08:30 hod. do 15:30 hod. ul. Družstevná č. 16, 16/VE a 17,

dňa 29.03.2019 od 08:30 hod. do 15:30 hod. ul. Družstevná č. 18, 19, 19/VE.

Odpis plynu

Vážení občania,

Pošta Šenkvice oznamuje, že v dňoch od 1.3.2019 do 27.3.2019 sa bude vykonávať odpis plynu.

DAROVANIE KRVI

utorok, 9 apríl, 2019

DAROVANIE KRVI dňa 9.4.2019 od 8:00 hod. Miesto konania je Kultúrne a informačné stredisko KIS.

BEH ŠENKVICKÝM CHOTÁROM 2019

Kultúrne a informačné stredisko Šenkvice a Obec Šenkvice, Vás srdečne pozývajú dňa 18.05.2019, na bežecké preteky spojené s kultúrnym programom pre všetky vekové kategórie  -  Beh Šenkvickým chotárom 2019. 

Viac info po rozkliknutí článku.

FARMÁRSKY JARMOK, VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE, BURZA KNÍH

sobota, 6 apríl, 2019

Obec Šenkvice a Kultúrne informačné stredisko Šenkvice Vás pozýva na Farmársky jarmok, Veľkonočné inšpirácie, Burza kníh dňa 6.4. 2019 od 8:00 hod

Poďakovanie

Vážení občania,

v posledných dňoch sa zima prejavila v plnej svojej kráse, čo nám, ako správcom miestnych komunikácií a chodníkov, zabezpečilo množstvo práce v krátkom čase. Naša obec disponuje len určitými personálnymi a technickými kapacitami, ktorými sme sa snažili tento akútny stav riešiť čo najlepšie. Pracovníci údržby sú v plnom nasadení a snažia sa zabezpečiť maximálnu priechodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií a chodníkov. Množstvo podnetov z obce, ktoré nám od Vás prichádzajú, sa snažíme riešiť v rámci našich možností, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť. Veríme, že danú situáciu postupne dostaneme pod kontrolu a zabezpečíme bezpečnú mobilitu občanov. Zároveň nám dovoľte poďakovať všetkým, ktorí si v rámci svojej dobrej vôle ponechali dobré zvyky v starostlivosti o chodníky a komunikácie pred svojimi domami. 

S úctou

Mgr. Peter Fitz

Starosta obce

UPOZORNENIE

Žiadame občanov,
aby v období, keď je potrebné odhŕňať sneh, parkovali pokiaľ je to možné, svoje vozidlá vo dvoroch rodinných domov, resp. autá zoraďovali na rovnakej strane ulice, z dôvodu umožnenia prejazdu odhŕňacej techniky. Stáva sa, že cesta je neprejazdná pre obslužné vozidlo, čo spôsobí v ďalšom období ľadovú vrstvu na vozovke.

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019